Podmínky služby

Kontaktní informace

Mezinárodní adresa

Golden Athletic 

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, Spojené státy americké

Můžete nás také Kontaktovat ohledně Fivamo.webové stránky com.

Smlouva mezi uživatelem a Fivamo

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. TYTO PODMÍNKY ("VOP") SE OD VAŠÍ POSLEDNÍ NÁVŠTĚVY STRÁNEK MOHLY ZMĚNIT. POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD TYTO PODMÍNKY NESOUHLASÍTE, PAK STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

Fivamo.com (dále jen „web“) je ve vlastnictví společnosti Fivamo, Inc. ("Fivamo") a je v současné době poskytován bezplatně uživatelům, kteří souhlasí s dodržováním těchto podmínek.Fivamo si vyhrazuje právo kdykoli změnit povahu tohoto vztahu a čas od času revidovat tyto T&C, jak to Fivamo uzná za vhodné. Uživatelům, kteří poruší tyto T&C, bude zrušen přístup a může jim být trvale zakázáno používání Stránky. Oznámení pro vás (včetně oznámení o změnách těchto podmínek) mohou být zasílána zveřejněním na webu nebo e-mailem (včetně v každém případě prostřednictvím odkazů), nebo běžnou poštou, nebo podle jiné dohody mezi vámi a společností Fivamo. Uživatelé by měli tyto T&C pravidelně kontrolovat. Používáním webu poté, co zveřejníme změny těchto podmínek, souhlasíte s tím, že tyto změny přijmete, bez ohledu na to, zda jste je skutečně zkontrolovali, či nikoli.

 

UŽIVATELÉ/ÚČASTNÍCI

Nediskriminujeme na základě věku, rasy, národnosti, pohlaví, sexuální orientace nebo náboženství.

Žádná osoba mladší 16 let nesmí používat Stránku bez souhlasu svého rodiče nebo zákonného zástupce. Důrazně doporučujeme všem rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi. Používání stránek jakýmkoli uživatelem se považuje za prohlášení, že uživateli je 16 let nebo starší.

COOKIES

"Cookies" jsou malé šifrované datové soubory (obsahující odkazy na informace o ID uživatele poskytnuté uživatelem a uložené na našem zabezpečeném serveru), které se mohou zapisovat na váš pevný disk, jakmile vstoupíte na webovou stránku.Fivamo používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku z nakupování u nás. Soubory cookie se používají ke sledování vašeho nákupního košíku a k uložení hesla, abyste jej nemuseli znovu zadávat při každé návštěvě webu. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak chráníme informace o zákaznících, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY A OMEZENÍ

Na materiál obsažený v tomto dokumentu, včetně designu stránek, textu, grafiky a jejich výběru a uspořádání, se vztahuje autorská práva © společnosti Fivamo, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.Fivamocom®, Fivamo®, that was easy®, další ochranné známky a všechna záhlaví stránek, vlastní grafika a vlastní ikony jsou servisními známkami a ochrannými známkami společnosti Fivamo the Office Superstore, LLC. Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga zde citované jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stránky a všechny materiály na webu, včetně, ale bez omezení, obrázků, ilustrací, příspěvků, zvukových klipů a videoklipů (dále jen „materiály“) jsou majetkem společnosti Fivamo a jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí a jsou chráněny před neoprávněné kopírování a šíření na základě autorských práv vlastněných nebo licencovaných společností Fivamo a podle zákona o autorských právech, zákona o ochranných známkách, mezinárodních úmluv a dalších zákonů o duševním vlastnictví. Bez společnosti Fivamo nesmíte reprodukovat, provádět, vytvářet odvozená díla, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem jakékoli Materiály ze Stránky (nebo jakékoli jiné webové stránky vlastněné nebo provozované společností FivamoFivamo nebo jejími dceřinými společnostmi či přidruženými společnostmi). předchozí písemné povolení. Můžete však tisknout v tištěné podobě části Stránky s jediným záměrem zadat objednávku u Fivamo nebo požádat o kredit. Tisk materiálů z jakéhokoli jiného důvodu nebo přenos materiálů pro použití na jakékoli jiné webové stránce nebo úprava, distribuce nebo publikování materiálů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fivamo je přísně zakázáno. Jakákoli úprava materiálů nebo jakékoli jejich části nebo použití materiálů pro jakýkoli jiný účel představuje porušení ochranné známky nebo jiných vlastnických práv společnosti Fivamo nebo třetích stran.

ODKAZY

Fivamo nezodpovídá za obsah žádných nepřidružených webových stránek, které mohou být propojeny se stránkou nebo z této stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a přistupujete k nim na vlastní riziko. Jakékoli jiné webové stránky přístupné z těchto stránek jsou nezávislé na společnosti Fivamo a společnost Fivamo nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto jiných webových stránek. Kromě toho odkaz na jakoukoli jinou webovou stránku neznamená, že společnost Fivamo podporuje nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo použití takové jiné webové stránky. V žádném případě nesmí být jakýkoli odkaz na jakoukoli třetí stranu nebo produkt nebo službu třetí strany vykládán jako schválení nebo podpora společnosti Fivamo této třetí strany nebo jakéhokoli produktu nebo služby poskytované třetí stranou.

PROBLÉMY SOUKROMÍ

Fivamo se obává o ochranu soukromí svých zákazníků. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak chráníme informace o zákaznících, klikněte na odkaz a přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

INFORMACE O PRODUKTECH A SLUŽBÁCH

Většina produktů (a některých služeb) nabízených na Stránkách je dostupná ve vybraných obchodech Fivamo po celých Spojených státech; ceny a dostupnost se však mohou lišit. Dostupnost produktů a některé ceny nabízené na webu se mohou lišit v závislosti na vaší poloze. Ceny uvedené na Stránkách platí pro produkty a služby na Stránkách. Cena a dostupnost se mohou bez upozornění změnit.

Abychom dodrželi federální předpisy proti praní špinavých peněz, nejsme schopni zpracovat objednávky dárkových karet v hodnotě vyšší než 2 000 USD.00 v jakékoli jednotlivé transakci.

Snažíme se zobrazovat všechny produkty zobrazené na Stránce přesným způsobem; z důvodu technických rozdílů ve vybavení našich zákazníků však nemůžeme ručit za fotografické rozdíly ve velikosti, tvaru a barvě produktů.

Přijetí e-mailového potvrzení objednávky je pouze potvrzením, že jsme obdrželi vaši požadovanou objednávku, a nepředstavuje nabídku k prodeji. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakékoli prodávané položky nebo zcela zakázat prodej, včetně, ale nejen zákazu prodeje prodejcům.

OZNÁMENÍ A POSTUPY ODSTRAŇOVÁNÍ

Jestliže se domníváte, že jakýkoli Materiál na Stránce porušuje vaše autorská práva nebo práva na ochrannou známku, můžete požádat o odstranění takových Materiálů podle upozornění a postupů pro odstranění podle zákona Digital Millennium Copyright Act. Chcete-li dodržet tyto postupy, kontaktujte zástupce společnosti Fivamo' pro autorská práva (označený níže) a poskytněte následující informace:

Jasné prohlášení identifikující díla nebo jiné materiály, u kterých se předpokládá, že jsou porušeny.

Prohlášení držitele autorských práv nebo oprávněného zástupce, že se má za to, že materiály porušují autorská práva.

Dostatečné informace o umístění materiálů údajně porušujících autorská práva, aby Fivamo mohlo najít a ověřit jejich existenci.

Vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Vaše prohlášení pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že poskytnuté informace jsou přesné a že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Podpis nebo elektronický ekvivalent od držitele autorských práv nebo oprávněného zástupce.

Agent Fivamo' pro upozornění na problémy s autorskými právy na Stránce lze kontaktovat následovně:

Fivamo, Inc.

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, Spojené státy americké

Atn: Legal Department
s kopií pro: General Counsel
(ref: Copyright Infringement)

PRO Fivamo® OBJEDNÁVKY TISKOVÝCH A MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

Zpracováním a odesláním objednávky Fivamo Print & Marketing Services na Stránce:

Prohlašujete a zaručujete společnosti Fivamo, jejím představitelům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům, nástupcům, dceřiným společnostem, zástupcům, distributorům, přidruženým společnostem a třetím stranám poskytujícím informace nebo služby na webu (společně „strany Fivamo“), že vlastnit a vlastnit všechna práva nebo vlastnit dostatečná práva třetích stran potřebná ke kopírování, výrobě, tisku nebo vytištění každého dokumentu nebo jiné položky a jejich části, které předložíte.

Souhlasíte a zavazujete se, že na žádost společnosti Fivamo a bez dalšího zvážení neprodleně poskytnete společnosti Fivamo přiměřené důkazy o takových adekvátních a vymahatelných právech třetích stran (tj.E, souhlasíte, schvalujete, udělujete licence nebo sublicence) a souhlasíte s tím, že Fivamo může poskytnout kopii těchto T&C komukoli, kdo tvrdí, že došlo k porušení autorských práv/ochranné známky ve vašem dokumentu, nebo orgánům činným v trestním řízení nebo jiným subjektům, jak to vyžaduje zákon nebo jak Fivamo přiměřeně rozhodne být nezbytné k ochraně svých práv nebo práv ostatních.

CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Souhlasíte s tím, že nebudete: (i) přenášet prostřednictvím stránek nebo jejich prostřednictvím žádné informace, data, text, soubory, odkazy, software, chat, komunikaci nebo jiné materiály, které jsou nebo které Fivamo považuje za nezákonné, škodlivé, vyhrožující, urážlivé, obtěžující, pomlouvačné, vulgární, obscénní, rasově nebo etnicky nenávistné nebo jinak nevhodné; (ii) pokoušet se přenést jakýkoli "virus", "trojský kůň" nebo jiné zařízení pro zničení nebo narušení softwaru; (iii) úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předpisů, které mají sílu zákona, když používáte stránky nebo k nim přistupujete nebo v souvislosti s vaším používáním stránek, jakýmkoli způsobem; a (iv) narušovat soukromí nebo porušovat jakékoli osobní nebo vlastnické právo (včetně práv duševního vlastnictví) jakékoli osoby nebo subjektu.

ODŠKODNĚNÍ

Používáním stránek souhlasíte s tím, že odškodníte strany Fivamo za jakékoli a všechny nároky, škody, ztráty, závazky a příčiny žaloby (včetně výdajů a poplatků za právní zastoupení), které jim vznikly v důsledku nebo související s vaším porušením nebo údajné porušení těchto podmínek (včetně, bez omezení, nároků vznesených třetími stranami za porušení práv duševního vlastnictví). Souhlasíte s tím, že budete při obhajobě jakéhokoli nároku spolupracovat tak plně, jak je to rozumně nutné. Fivamo si vyhrazuje právo převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany.

ODPOVĚDNOST, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY POSKYTUJE Fivamo NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. Fivamo NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE (1) PROVOZU STRÁNKY, (2) KVALITY, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI NEBO PLATNOSTI JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ NA STRÁNKÁCH NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTY OBSAŽENÉ NA STRÁNCE, NEBO (3) ZDA FUNKCE OBSAŽENÉ NA STRÁNCE BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ, NEBO ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO, ZÁRUK NA NÁROK, ZAHRNUTÉ ZÁRUKY KONKRÉTNÍ ÚČEL. Fivamo NENÍ ODPOVĚDNÉ ZA TISK ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO.

TATO STRÁNKA MŮŽE TAKÉ OBSAHOVAT FAKTA, NÁZORY, NÁZORY, PROHLÁŠENÍ A DOPORUČENÍ JEDNOTLIVCŮ TŘETÍCH STRAN A ORGANIZACÍ. ŽÁDNÁ STRANA Fivamo NEPŘEDSTAVUJE ANI NEPODPORUJUJE PŘESNOST, VČASNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÉKOLI RADY, NÁZORU, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH, NAHRÁVANÝCH NEBO DISTRIBUOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JAKÉKOLI SPOLEHNUTÍ SE NA JAKÝKOLI TAKOVÝ NÁZOR, RADU, PROHLÁŠENÍ NEBO INFORMACE BUDE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO.

ŽÁDNÁ STRANA Fivamo NENÍ ODPOVĚDNÁ ANI ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTUJÍCÍ NEBO JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKY NEBO OBSAŽENÉ INFORMACE TATO STRANA BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST STRANY Fivamo VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, PŘEČINU (VČETNĚ, ALE NE OMEZEN NA, NEDBALOSTI) NEBO NEBUDE DOLAR (1 USD.00).

NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ODPOVĚDNOST, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

TYPOGRAFICKÉ CHYBY

I když vynakládáme maximální úsilí, abychom poskytovali přesné informace, mohou se vyskytnout nepřesnosti nebo chyby, včetně informací o ceně a specifikací produktu. V nepravděpodobném případě, že by došlo k typografické chybě, budeme vás podle našeho uvážení před odesláním buď kontaktovat ohledně pokynů, nebo vaši objednávku zrušíme a o zrušení vás budeme informovat.Fivamo si vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a to i po odeslání objednávky a bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a naúčtována na vaši kreditní kartu.

UKONČENÍ

Společnost Fivamo může dle vlastního uvážení ukončit nebo pozastavit váš přístup k celému webu nebo jeho části z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, porušení těchto podmínek. V případě, že budou tyto T&C ukončeny, omezení týkající se materiálů objevujících se na Stránce a prohlášení a záruky, odškodnění a omezení závazků uvedené v těchto T&C přetrvají i po ukončení. V případě, že nejste spokojeni se službami poskytovanými společností Fivamo, vaším jediným opravným prostředkem je ukončit používání stránek.

JURISDIKCE; SPORY

Fivamo provozuje stránky ze svých kanceláří ve Spojených státech. Fivamo nečiní žádná prohlášení, že obsah a materiály na Stránkách jsou legální nebo vhodné pro použití mimo Spojené státy. Pokud se rozhodnete pro přístup na stránky z jiných míst, činíte tak na vlastní riziko a jste odpovědní za dodržování všech místních zákonů. Stránky nesmíte používat v rozporu s U.S exportní zákony a předpisy. Tyto T&C se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Commonwealth of Massachusetts, jak se vztahují na smlouvy v nich uzavřené a prováděné, s výjimkou:  (i) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží; (ii) Úmluva o promlčení mezinárodního prodeje zboží z roku 1974; a (iii) Protokol, kterým se mění Úmluva z roku 1974, uzavřený ve Vídni dne 11. dubna 1980. Jakákoli žaloba podaná k vynucení těchto T&C nebo záležitostí souvisejících s touto stránkou bude předložena buď státnímu nebo federálnímu soudu Commonwealth of Massachusetts; avšak za předpokladu, že bez ohledu na cokoli, co je v těchto podmínkách uvedeno v opačném smyslu, bude mít společnost Fivamo právo zahájit soudní řízení proti vám nebo komukoli, kdo jedná vaším prostřednictvím nebo pod vámi, za účelem vymáhání práv společnosti Fivamo podle těchto podmínek prostřednictvím změny smlouvy, konkrétně plnění, soudní příkaz nebo podobná spravedlivá pomoc. Jakýkoli nárok nebo důvod žaloby, který máte podle těchto podmínek nebo vašeho používání webu:  (y) musí být zahájeny do jednoho roku od vzniku nároku nebo důvodu žaloby, jinak bude takový nárok nebo důvod žaloby promlčen; a (z) musí být podány jednotlivě a ne konsolidovány jako součást skupinové nebo skupinové stížnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné, nezákonné nebo jinak nevymahatelné, bude toto ustanovení od těchto podmínek odděleno a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto VOP představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Fivamo týkající se vašeho používání stránek.

POZNÁMKY, STÍŽNOSTI A DOTAZY

Uvítáme vaši zpětnou vazbu k webu. Jakékoli komentáře, nápady, poznámky, zprávy, návrhy nebo jiná sdělení zaslaná na Stránku však budou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Fivamo a můžeme veškerou takovou komunikaci použít jakýmkoli způsobem, včetně reprodukování, zveřejňování a zveřejňování takových sdělení. bez náhrady vám. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se porušení těchto podmínek, kontaktujte nás pomocí možností zobrazených pod panelem „Potřebujete odborníka Fivamo?“ zcela vpravo na stránce centra nápovědy.

Tyto podmínky služby se vztahují na společnost Fivamo.

Jakékoli dotazy, stížnosti nebo obavy týkající se těchto smluvních podmínek a našeho zacházení s vašimi osobními údaji směřujte na některou z následujících adres:

Primární kontakt e-mailem:                  Contact@Fivamo.com

Alternativní telefonický kontakt:           +1 781 518 3005

nebo napište na:                       

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, Spojené státy americké

Po obdržení písemné žádosti vás budeme přímo kontaktovat, prošetříme vaši žádost a budeme pracovat na vyřešení vašich problémů. Vyhrazujeme si právo podniknout přiměřené kroky k ověření vaší identity před udělením přístupu nebo zpracováním změn či oprav.