Termini tas-servizz

Informazzjoni ta' Kuntatt

Indirizz Internazzjonali

Golden Athletic 

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, l-Istati Uniti

Tista’ wkoll Ikkuntatjana rigward il-Fivamo.com websajt.

Ftehim bejn l-Utent u Fivamo

JEKK JOGĦĠBOK AQRA DAWN IT-TERMINI U KUNDIZZJONIJIET TA' UŻU B'attenzjoni. DAWN IT-TERMINI U KUNDIZZJONIJIET ("T&C") JISTGĦU JINBIDLU MILL-AĦĦAR ŻJARA TIEGĦEK FIS-SIT. BIL-TUŻA S-SIT, INTI INDIKA L-AĊĊETTAZZJONI TIEGĦEK TA' DAWN it-T&C. JEKK MA Taċċettax DAWN T&C, MEKK TUŻAX IS-SIT.

Fivamo.com ("Sit") hija proprjetà  Fivamo, Inc. ("Fivamo") u bħalissa hija pprovduta mingħajr ħlas lill-utenti li jaqblu li jirrispettaw dawn it-T&C.Fivamo jirriżerva d-dritt li tbiddel in-natura ta’ din ir-relazzjoni fi kwalunkwe ħin, u li tirrevedi dawn it-T&C minn żmien għal żmien kif Fivamo jidhirlu xieraq. Utenti li jiksru dawn it-T&C se jkollhom l-aċċess tagħhom ikkanċellat u jistgħu jiġu pprojbiti b'mod permanenti milli jużaw is-Sit. Avviżi lilek (inklużi avviżi ta’ bidliet f’dawn it-T&C) jistgħu jsiru permezz ta’ tqegħid fis-Sit jew permezz ta’ e-mail (inkluż f’kull każ permezz ta’ links), jew bil-posta regolari, jew kif miftiehem mod ieħor bejnek u Fivamo. L-utenti għandhom jiċċekkjaw dawn it-T&C perjodikament. Billi tuża s-Sit wara li npoġġu bidliet għal dawn it-T&C, taqbel li taċċetta dawk il-bidliet, kemm jekk fil-fatt irrevejjtuhom jew le.

 

UTENTI/PARTEĊIPANTI

Aħna ma niddiskriminawx fuq il-bażi ta' età, razza, oriġini nazzjonali, sess, orjentazzjoni sesswali jew reliġjon.

Ebda persuna taħt is-16-il sena m'għandha tuża s-Sit mingħajr il-kunsens tal-ġenitur jew tal-gwardjan legali tagħha. Inħeġġu bil-qawwa lill-ġenituri u lill-gwardjani kollha biex jimmonitorjaw l-użu tal-Internet minn uliedhom. L-użu tas-Sit minn kwalunkwe utent għandu jitqies bħala rappreżentazzjoni li l-utent għandu 16-il sena jew aktar.

COOKIES

"Cookies" huma fajls ta' dejta żgħar encrypted (li fihom referenzi għal informazzjoni dwar l-ID tal-utent ipprovduta mill-utent u maħżuna fuq is-server sikur tagħna) li jistgħu jiktbu fuq il-hard drive tiegħek ladarba tkun aċċessat sit tal-Web.Fivamo tuża cookies biex ittejjeb l-esperjenza tiegħek tax-xiri magħna. Il-cookies jintużaw biex iżżomm kont tal-karrettun tax-xiri tiegħek u biex issalva l-password tiegħek sabiex ma jkollokx għalfejn terġa' tiddaħħalha kull darba li żżur is-Sit. Biex titgħallem aktar dwar kif nipproteġu l-informazzjoni tal-klijent, jekk jogħġbok irrevedi d-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza tagħna.

DRITTIJIET TA' KOPJAR, MARKI TA' TRADEMARK U RESTRIZZJONIJIET

Il-materjal inkluż hawnhekk, inkluż id-disinn tas-sit, it-test, il-grafika u l-għażla u l-arranġament tiegħu huma taħt id-drittijiet tal-awtur © minn Fivamo, Inc. DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.Fivamocom®, Fivamo®, that was easy®, trademarks oħra u l-headers kollha tal-paġna, grafika u ikoni tad-dwana huma marki ta’ servizz u trademarks ta’ Fivamo the Office Superstore, LLC. It-trademarks l-oħra kollha, l-ismijiet tal-prodotti u l-ismijiet tal-kumpaniji jew il-logos imsemmija hawn huma l-proprjetà tas-sidien rispettivi tagħhom.

Is-Sit u l-materjali kollha fuq is-Sit, inklużi, iżda mhux limitati għal, stampi, illustrazzjonijiet, postijiet, klipps awdjo u klipps tal-vidjo (il-"Materjali") huma l-proprjetà ta’ Fivamo u l-affiljati u l-liċenzjaturi tagħha u huma protetti minn l-ikkuppjar u t-tixrid mhux awtorizzat minn drittijiet tal-awtur li huma proprjetà ta' Fivamo u li huma liċenzjati minn u mil-liġi tad-drittijiet tal-awtur, liġi dwar it-trademarks, konvenzjonijiet internazzjonali u liġijiet oħra dwar il-proprjetà intellettwali. Inti ma tistax tirriproduċi, twettaq, toħloq xogħlijiet derivattivi minn, tippubblika mill-ġdid, ittella', tpoġġi, tittrasmetti jew tqassam b'xi mod kwalunkwe Materjal mis-Sit (jew kwalunkwe sit tal-Web ieħor proprjetà jew operat minn FivamoFivamo jew is-sussidjarji jew affiljati tagħha) mingħajr Fivamo' permess bil-miktub minn qabel. Madankollu, tista' tipprintja f'partijiet stampati tas-Sit bl-intenzjoni unika li tagħmel ordni ma' Fivamo jew tapplika għal kreditu. L-istampar ta' Materjali għal kwalunkwe raġuni oħra, jew it-trasferiment ta' Materjali għall-użu fuq kwalunkwe Web site ieħor, jew il-modifika, id-distribuzzjoni jew il-pubblikazzjoni mill-ġdid ta' Materjali mingħajr il-permess bil-miktub minn qabel ta' Fivamo huma strettament ipprojbiti. Kwalunkwe modifika ta 'Materjali, jew kwalunkwe porzjon minnu, jew użu ta' Materjali għal kwalunkwe skop ieħor jikkostitwixxi ksur ta 'trademark jew drittijiet ta' proprjetà oħra ta 'Fivamo jew partijiet terzi.

LINKS

Fivamo mhix responsabbli għall-kontenut ta' kwalunkwe sit tal-Web mhux affiljat li jista' jkun marbut ma' jew mis-Sit. Dawn ir-rabtiet huma pprovduti għall-konvenjenza tiegħek biss u inti taċċessahom għar-riskju tiegħek. Kwalunkwe websajt oħra aċċessata mis-Sit hija indipendenti minn Fivamo, u Fivamo m'għandha l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta' dak is-sit Web l-ieħor. Barra minn hekk, link għal kwalunkwe Web site ieħor ma jimplikax li Fivamo japprova jew jaċċetta kwalunkwe responsabbiltà għall-kontenut jew l-użu ta 'tali Web site ieħor. Fl-ebda każ m'għandha xi referenza għal xi parti terza jew prodott jew servizz ta' parti terza tiġi interpretata bħala approvazzjoni jew approvazzjoni minn Fivamo ta' dik il-parti terza jew ta' kwalunkwe prodott jew servizz ipprovdut minn parti terza.

KWISTJONIJIET TA' PRIVATEZZA

Fivamo hija mħassba dwar kwistjonijiet ta' privatezza għall-klijenti tagħha. Biex titgħallem aktar dwar kif nipproteġu l-informazzjoni tal-klijenti, jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link biex tirrevedi l- Politika ta’ Privatezza tagħna.

INFORMAZZJONI DWAR PRODOTT U SERVIZZI

Il-biċċa l-kbira tal-prodotti (u xi servizzi) offruti fuq is-Sit huma disponibbli fi ħwienet Fivamo magħżula madwar l-Istati Uniti; madankollu, il-prezzijiet u d-disponibbiltà jistgħu jvarjaw. Id-disponibbiltà tal-prodott u xi prezzijiet offruti fuq is-sit jistgħu jvarjaw skont il-lokalità tiegħek. Il-prezzijiet murija fuq is-Sit japplikaw għal prodotti u servizzi fuq is-Sit. Il-prezz u d-disponibbiltà huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż.

Sabiex inkunu konformi mar-regolamenti federali kontra l-ħasil tal-flus, ma nistgħux nipproċessaw ordnijiet ta' kards rigal ta' aktar minn $2,000.00 fi kwalunkwe tranżazzjoni waħda.

Aħna nippruvaw nuru l-prodotti kollha murija fuq is-Sit b'mod preċiż; madankollu, minħabba d-differenzi tekniċi fit-tagħmir tal-klijenti tagħna, ma nistgħux inkunu responsabbli għal differenzi fotografiċi fid-daqs, il-forma u l-kulur tal-prodotti.

L-irċevuta ta' konferma ta' ordni bl-email hija sempliċement rikonoxximent li rċevejna l-ordni mitluba tiegħek, u ma tikkostitwixxix offerta ta' bejgħ. Aħna nirriżervaw id-dritt li nillimitaw il-kwantità ta 'kwalunkwe oġġett mibjugħ, jew nipprojbixxu bejgħ għal kollox, inkluż iżda mhux limitat għall-projbizzjoni tal-bejgħ lill-bejjiegħa mill-ġdid.

PROĊEDURI TA' AVVIŻ U TAKE-DOWN

Jekk temmen li xi Materjali fuq is-Sit jiksru d-drittijiet tal-awtur jew tat-trademark tiegħek, tista' titlob li dawn il-Materjali jitneħħew billi ssegwi l-proċeduri ta' avviż u tneħħija tal-Att dwar id-Dritt tal-Millenju Diġitali. Biex issegwi dawk il-proċeduri, ikkuntattja lill-aġent tad-drittijiet tal-awtur ta' Fivamo (identifikat hawn taħt) u agħti l-informazzjoni li ġejja:

Dikjarazzjoni ċara li tidentifika x-xogħlijiet jew Materjali oħra maħsuba li nkisru.

Dikjarazzjoni mid-detentur tad-drittijiet tal-awtur jew rappreżentant awtorizzat li l-Materjali huwa maħsub li qed jiksru.

Informazzjoni suffiċjenti dwar il-lok tal-Materjali allegatament kontraenti sabiex Fivamo tkun tista' ssib u tivverifika l-eżistenza tagħha.

Isem, in-numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku tiegħek.

Dikjarazzjoni minnek taħt piena ta' falz ġuri li l-informazzjoni pprovduta hija preċiża, u li inti awtorizzat li taġixxi f'isem is-sid tad-drittijiet tal-awtur.

Fira jew l-ekwivalenti elettroniku mid-detentur tad-drittijiet tal-awtur jew rappreżentant awtorizzat.

L-aġent ta' Fivamo' għal avviż ta' kwistjonijiet ta' drittijiet tal-awtur fuq is-Sit jista' jintlaħaq kif ġej:

Fivamo, Inc.

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, l-Istati Uniti

Attn: Dipartiment Legali
b'kopja lil: Avukat Ġenerali
(ref: Ksur tad-Drittijiet tal-Awtur)

GĦAL Fivamo® ORDNIJIET TA' SERVIZZI TA' STAMPAR U TQEGĦID FIS-SUQ

Billi tipproċessa u tissottometti l-ordni tiegħek ta' Fivamo Print & Marketing Services fuq is-Sit:

Int tirrappreżenta u tiggarantixxi lil Fivamo, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-aġenti, is-suċċessuri, is-sussidjarji, l-aġenti, id-distributuri, l-affiljati u l-partijiet terzi tagħha li jipprovdu informazzjoni jew servizzi fuq is-Sit (kollettivament, il-"Partijiet Fivamo"), li inti tippossjedi u tippossjedi d-drittijiet kollha jew id-drittijiet suffiċjenti ta’ partijiet terzi meħtieġa biex tikkopja, tipproduċi, tipprintja jew tipprintja kull dokument jew oġġett ieħor u parti minnu li tissottometti.

Int taqbel u tikkuntratta li fuq talba ta' Fivamo, u mingħajr aktar konsiderazzjoni, inti tipprovdi fil-pront lil Fivamo b'evidenza raġonevoli ta' tali drittijiet adegwati u infurzabbli ta' partijiet terzi (i.e, kunsensi, approvazzjonijiet, liċenzji jew sottoliċenzji), u taqbel li Fivamo tista’ tipprovdi kopja ta’ dawn it-T&C lil kull min jitlob ksur tad-drittijiet tal-awtur/trademark fid-dokument tiegħek jew lill-infurzar tal-liġi jew entitajiet oħra kif meħtieġ mil-liġi jew kif Raġonevolment jiddetermina li Fivamo tkun meħtieġa biex tipproteġi d-drittijiet tagħha jew id-drittijiet ta’ ħaddieħor.

KONDOTTA TAL-UTENTI

Int taqbel li mhux se: (i) tittrasmetti permezz jew permezz tas-Sit xi informazzjoni, dejta, test, fajls, links, softwer, chat, komunikazzjoni jew materjal ieħor li huwa jew li Fivamo tqis bħala illegali, ta’ ħsara, theddid, abbużiv, fastidju, malafamanti, vulgari, oxxen, mibegħda razzjali jew etnikament jew oġġezzjonabbli b'xi mod ieħor; (ii) jipprova jittrasmetti kwalunkwe "virus", "trojan horse" jew apparat ieħor ta' qerda jew tfixkil ta' softwer; (iii) intenzjonalment jew mhux intenzjonalment tikser kwalunkwe liġi lokali, statali, nazzjonali jew internazzjonali applikabbli, inkluż iżda mhux limitat għal, kwalunkwe regolament li għandu s-saħħa tal-liġi waqt li tkun qed tuża jew taċċessa s-Sit jew b'konnessjoni mal-użu tiegħek tas-Sit, kwalunkwe mod; u (iv) tinvadi l-privatezza jew tikser kwalunkwe dritt personali jew proprjetarju (inklużi drittijiet ta’ proprjetà intellettwali) ta’ kwalunkwe persuna jew entità.

INDEMNIZZA

Billi tuża s-Sit, taqbel li tindennizza lill-Partijiet Fivamo għal kull pretensjoni, danni, telf, obbligazzjonijiet u kawżi ta' azzjoni (inklużi spejjeż u drittijiet ta' l-avukati) imġarrba minnhom li jirriżultaw minn jew relatati mal-ksur tiegħek jew ksur allegat ta' dawn it-T&C (inklużi, mingħajr limitazzjoni, talbiet magħmula minn partijiet terzi għal ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali). Inti taqbel li tikkoopera bis-sħiħ kif meħtieġ b'mod raġonevoli fid-difiża ta' kwalunkwe talba. Fivamo tirriserva d-dritt li tassumi d-difiża esklussiva u l-kontroll ta’ kwalunkwe kwistjoni li b’xi mod ieħor tkun soġġetta għal indennizz minnek.

ĊAĦDA TA' RESPONSABILITÀ, LIMITAZZJONI TA' RESPONSABBILTÀ

IS-SIT HUWA PROVVIT MINN Fivamo FUQ BAŻI "KIF INHI" U "KIF DISPONIBBLI". Fivamo MA JAGĦMEL L-EBDA RAPPREŻENTAZZJONIJIET JEW GARANZIJI TA’ KULL TIP, ESPRESSI JEW IMPLICITI, GĦAL (1) L-OPERAZZJONI TAS-SIT, (2) IL-KWALITÀ, L-EŻATTEZJONI, IL-KUMPLITÀ JEW IL-VALIDITÀ TA’ KWALUNKWE MATERJAL FUQ IS-SIT, JEW L-INFORMAZZJONI, IL-KONTENUT, IL-MATERJALI. JEW PRODOTTI INKLUŻI FUQ IS-SIT, JEW (3) JEKK IL-FUNZJONIJIET LI FIHOM FIS-SIT MHUX JEW MHUX INTERROTTI JEW LI JIĠU KREĠEĠTI DIFETTI, INKLUŻI IMMA MHUX LIMITATI GĦAL, GARANZIJI TA’ TITOLU, GARANZIJIET IMPLICITI TA’ MERKANTABILITÀ GĦAN PARTIKOLARI. Fivamo MHUX RESPONSABBLI GĦALL-ISTAMPAR JEW ŻBALJI TIPOGRAFIĊI. INTI TAQBEL ESPRESSAMENT LI L-UŻU TIEGĦEK TAS-SIT HUWA GĦAR-RISKJU UNIKA TIEGĦEK.

DAN IS-SIT JISTA' FIH WKOLL FATTI, OPINJONIJIET, OPINJONIJIET, DKJARAZZJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET TA' INDIVIDWI U ORGANIZZAZZJONIJIET TA' PARTIJIET TERZI. L-EBDA MILL-PARTIJIET Fivamo MA JIRRAPPREŻENTA JEW JIPPROVA L-EŻATTEŻJONI, IL-PUNTWALITÀ JEW L-AFFIDABILTÀ TA’ KWALUNKWE PARIR, OPINJONI, DIKJARAZZJONI JEW INFORMAZZJONI OĦRA MWERIJA, MILLABBJA JEW DISTRIBUTTI PERMEZZ IS-SIT. INTI TIRRIKONOXXI LI KWALUNKWE SFIDENZIJA FUQ KWALUNKWE OPINJONI, PARIR, DIKJARAZZJONI JEW INFORMAZZJONI TAGĦTIK SE JKUN FIR-RISKJU UNIKA TIEGĦEK.

EBDA MILL-PARTIJIET Fivamo M'HIJA RESPONSABBLI JEW RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE DANNI SPEĊJALI, INĊIDENTALI, KONSEKWENZJALI, PUNITTIVI JEW INDIRETTI OĦRA LI JIRRIŻULTAW MILL-UŻU TA', JEW L-INABILITÀ TA' L-UŻU, IS-SIT JEW L-INFORMAZZJONI LI FIHOM FIS-SIT, DAK IL-PARTI ĠIE AVVIŻAT BIL-POSSIBILTÀ TA' DAWN DANNI. FL-EBDA EVENZJONI GĦANDHA IR-RESPONSABBILTÀ TOTALI TAL-PARTIJIET Fivamo LEJK GĦAD-DANNI, TELF U KAWŻI TA’ AZZJONI KOLLHA LI RIŻULTATI MILL-UŻU TIEGĦEK TAS-SIT, KEMM KEMM B’KUNTRATT, TORT (INKLUŻI, IMMA MHUX LIMITAT GĦAL, NEGLIĠENZA) JEW MOD IEĦOR, TAQBED. DOLLAR (US$1.00).

ĊERTI LIĠIJIET TA' L-ISTAT MA JIppermettux LIMITAZZJONIJIET DWAR GARANZIJI IMPLICITI JEW L-ESKLUŻJONI JEW LIMITAZZJONI TA' ĊERTI DANNI. JEKK DAWN IL-LIĠIJIET JAPPLIKAW GĦALIK, Uħud JEW KOLLHA MINN IR-RIĦA, ESKLUŻJONIJIET JEW LIMITAZZJONIJIET JISTGĦU MA JAPPLIKAW GĦALIK, U JISTA’ JKOLLHOM DRITTIJIET ADDIZZJONALI.

ŻBALJI TIPOGRAFIĊI

Filwaqt li nagħmlu kull sforz biex nipprovdu informazzjoni preċiża, jistgħu jseħħu ineżattezzi jew żbalji, inkluż informazzjoni dwar il-prezz u speċifikazzjonijiet tal-prodott. Fl-eventwalità improbabbli li jkun hemm żball tipografiku, aħna, fid-diskrezzjoni tagħna, jew nikkuntattjawk għall-istruzzjonijiet qabel it-tbaħħir, jew nikkanċellaw l-ordni tiegħek u ninnotifikawk dwar il-kanċellazzjoni.Fivamo tirriżerva d-dritt li tikkoreġi kwalunkwe żball, ineżattezzi jew ommissjonijiet, inkluż wara li tkun ġiet sottomessa ordni u jekk l-ordni ġietx ikkonfermata jew le u l-karta tal-kreditu tiegħek iċċarġjata.

TERMINAZZJONI

Fivamo jista', fid-diskrezzjoni unika tiegħu, itemm jew jissospendi l-aċċess tiegħek għas-Sit kollu jew parti minnu, għal kwalunkwe raġuni, inkluż, mingħajr limitazzjoni, ksur ta' dawn it-T&C. Fil-każ li dawn it-T&C jiġu tterminati, ir-restrizzjonijiet dwar il-Materjali li jidhru fuq is-Sit, u r-rappreżentazzjonijiet u l-garanziji, l-indennitajiet u l-limitazzjonijiet tar-responsabbiltajiet stabbiliti f’dawn it-T&C jibqgħu ħajjin mit-terminazzjoni. Fil-każ li m'intix sodisfatt bis-servizzi pprovduti minn Fivamo, l-uniku rimedju tiegħek huwa li ttemm l-użu tiegħek tas-Sit.

ĠURIŻDIZZJONI; TWISSIJIET

Fivamo topera s-Sit mill-uffiċċji tagħha fl-Istati Uniti. Fivamo ma tagħmel l-ebda rappreżentazzjoni li l-kontenut u l-materjali fuq is-Sit huma legali jew xierqa għall-użu minn barra l-Istati Uniti. Jekk tagħżel li taċċessa s-Sit minn postijiet oħra, tagħmel dan għar-riskju tiegħek u tkun responsabbli għall-konformità mal-liġijiet lokali kollha. Inti ma tistax tuża s-Sit bi ksur tal-U.S liġijiet u regolamenti dwar l-esportazzjoni. Dawn it-T&C se jkunu rregolati minn u interpretati skont il-liġijiet tal-Commonwealth ta’ Massachusetts, kif tiġi applikata għal ftehimiet li saru u mwettqa fihom, u jeskludu:  (i) il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kuntratti għall-Bejgħ Internazzjonali ta’ Oġġetti; (ii) il-Konvenzjoni ta' l-1974 dwar il-Perjodu ta' Limitazzjoni fil-Bejgħ Internazzjonali ta' Oġġetti; u (iii) il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-1974, magħmul fi Vjenna fil-11 ta’ April, 1980. Kwalunkwe azzjoni miġjuba biex tinforza dawn it-T&C jew kwistjonijiet relatati mas-Sit se titressaq jew fil-Qrati Statali jew Federali tal-Commonwealth ta' Massachusetts; sakemm, madankollu, minkejja kull ħaġa li tinsab f'dawn it-T&C għall-kuntrarju, Fivamo għandu jkollha d-dritt li tibda proċeduri ġudizzjarji kontra tiegħek jew xi ħadd li jaġixxi minnek, permezz jew taħtek, sabiex jinforza d-drittijiet ta' Fivamo taħt dan permezz ta' riforma tal-kuntratt, speċifika. eżekuzzjoni, inġunzjoni jew eżenzjoni ġusta simili. Kwalunkwe talba jew kawża ta’ azzjoni li għandek taħt dawn it-T&C jew l-użu tiegħek tas-Sit:  (y) trid tinbeda fi żmien sena wara li tqum it-talba jew kawża ta’ azzjoni, jew tali talba jew kawża ta’ azzjoni tiġi preskritta; u (z) għandhom jitressqu individwalment, u mhux konsolidati bħala parti minn ilment ta' azzjoni ta' grupp jew klassi. Jekk xi dispożizzjoni ta’ dawn it-T&C titqies nulla, illegali jew b’xi mod ieħor mhux infurzabbli għal kwalunkwe raġuni, dik id-dispożizzjoni tinqata’ minn dawn it-T&C u d-dispożizzjonijiet li jifdal ta’ dawn it-T&C jibqgħu fis-seħħ. Dawn it-T&C jikkostitwixxu l-ftehim kollu bejnek u Fivamo dwar l-użu tiegħek tas-Sit.

KUMMENTI, ILMENTI U MISTOQSIJIET

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar is-Sit. Madankollu, kwalunkwe kumment, ideat, noti, messaġġi, suġġerimenti jew komunikazzjonijiet oħra mibgħuta lis-Sit għandhom ikunu u jibqgħu l-proprjetà esklussiva ta’ Fivamo, u nistgħu nużaw dawn il-komunikazzjonijiet kollha fi kwalunkwe mod, inkluż ir-riproduzzjoni, l-iżvelar u l-pubblikazzjoni ta’ tali komunikazzjonijiet, kollha mingħajr kumpens għalik. Jekk ikollok xi mistoqsijiet jew ilmenti dwar ksur ta’ dawn it-T&C, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tuża l-għażliet murija taħt il-pannell 'Għandek Espert Fivamo?' fuq il-lemin estrem tal-paġna taċ-Ċentru tal-Għajnuna.

Dan it-Termini tas-servizz japplikaw għal Fivamo.

Jekk jogħġbok indirizza kwalunkwe mistoqsija, ilment jew tħassib dwar dawn it-Termini ta' servizz u t-trattament tagħna tal-Informazzjoni Personali tiegħek lil xi wieħed minn dawn li ġejjin:

Kuntatt primarju bl-email:                  Contact@Fivamo.com

Kuntat alternattiv bit-telefon:           +1 781 518 3005

jew billi tikteb lil:                       

1625 W 158th Street, Gardena, CA 90247, l-Istati Uniti

Malli nirċievu talba bil-miktub, aħna se nikkuntattjawk direttament, ninvestigaw it-talba tiegħek, u naħdmu biex nindirizzaw it-tħassib tiegħek. Aħna nirriżervaw id-dritt li nieħdu passi raġonevoli biex nivverifikaw l-identità tiegħek qabel ma nagħtu aċċess jew nipproċessaw bidliet jew korrezzjonijiet.