Regoli tal-privatezza

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Settembru, 2020

Golden Athletic - Politika ta' Privatezza

Din il-Politika ta' Privatezza tiddeskrivi kif Golden Athletic, Inc. u s-sussidjarji u l-affiljati tagħha (“Golden Athletic,” “aħna,” “na,” Help@Fivamo.com/or “tagħna”) jimmaniġġjaw id-dejta personali li niġbru online (permezz tal-websajts tagħna) u offline (permezz ta’ kanali ta’ appoġġ għall-klijenti, il-postijiet tal-bejgħ bl-imnut tagħna, u attivitajiet promozzjonali personalment). Dawn kollha nsejħu s-“Servizzi”. Din il-Politika ta’ Privatezza tispjega t-tipi ta’ dejta personali li niġbru u nipproċessaw, kif nistgħu nużaw u naqsmu d-dejta, u l-għażliet li huma disponibbli għalik fir-rigward tal-immaniġġjar tagħna tad-dejta personali tiegħek.

 

Informazzjoni Aħna Niġbru

 

Aħna niġbru dejta personali mingħandek meta tipprovdiha lilna direttament u permezz tal-użu tiegħek tas-Sit. Din l-informazzjoni tista' tinkludi:

 • Informazzjoni li tipprovdilna meta tuża s-Sit tagħna (eż.g ismek, id-dettalji ta' kuntatt, is-sess, ir-reviżjonijiet tal-prodotti, u kwalunkwe informazzjoni li żżid mal-profil tal-kont tiegħek);
 • Informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet u l-kontijiet, jekk tagħmel xi xiri mingħandna jew tuża s-Sit tagħna (eż.g dettalji tal-karta ta’ kreditu/debitu u informazzjoni dwar il-kunsinna);
 • Rekords tal-interazzjonijiet tiegħek magħna (eż.g jekk tikkuntattja lit-tim tagħna tas-servizz tal-konsumatur, jinteraġixxi magħna fuq il-midja soċjali);
 • Informazzjoni li tagħtina meta tidħol f'kompetizzjoni jew tipparteċipa fi stħarriġ;
 • Informazzjoni miġbura awtomatikament, bl-użu ta' cookies u teknoloġiji oħra ta' traċċar (eż.g liema paġni rajt u jekk għafastx fuq link f'wieħed mill-aġġornamenti bl-email tagħna). Nistgħu niġbru wkoll informazzjoni dwar l-apparat li tuża biex taċċessa s-Sit tagħna;
 • Informazzjoni oħra meħtieġa biex nipprovdu s-Sit, pereżempju nistgħu naċċessaw il-post tiegħek jekk tagħtina l-kunsens tiegħek.

Jekk tixtri wkoll f'wieħed mill-ħwienet tagħna, nistgħu ngħaqqdu l-informazzjoni li tagħtina fil-ħanut (eż.g jekk tagħmel xirja jew tissieħeb fil-lista tal-posta tagħna fil-ħanut) bl-informazzjoni hawn fuq.

Informazzjoni li niġbru b'mezzi awtomatizzati

Meta żżur is-siti tagħna, jinteraġixxu mal-komunikazzjonijiet tagħna, jew iżżur il-ħwienet tagħna, aħna niġbru ċerta informazzjoni awtomatikament. Biex niġbru din l-informazzjoni, nistgħu nużaw cookies, web beacons, u teknoloġiji simili. “Cookie” huwa fajl ta’ test li l-websajts jibagħtu lill-kompjuter tal-viżitatur jew apparat ieħor konness mal-internet biex jidentifika b’mod uniku l-browser tal-viżitatur jew biex jaħżen informazzjoni jew settings fil-browser. "Web beacon", magħrufa wkoll bħala pixel tag jew GIF ċara, tintuża biex tittrasmetti informazzjoni lura lil server tal-web. Aħna nistgħu wkoll niġbru informazzjoni dwar l-attivitajiet online tiegħek maż-żmien u fuq websajts ta’ partijiet terzi. L-informazzjoni li niġbru awtomatikament tista' tinkludi:

 • URLs li jirreferu lill-viżitaturi għall-websajts tagħna;
 • Termini ta' tfittxija użati biex jilħqu l-websajts tagħna;
 • Dettalji dwar l-emails li nibagħtu, bħal tiftaħ, tikklikkja, u tneħħi l-abbonament;
 • Dettalji dwar l-apparati li jintużaw biex jaċċessaw il-websajts tagħna (bħal indirizz IP, informazzjoni tal-browser, informazzjoni dwar it-tagħmir, u informazzjoni tas-sistema operattiva);
 • Dettalji dwar l-interazzjoni tiegħek mal-websajts tagħna (bħad-data, il-ħin, it-tul tal-waqfa, u l-paġni speċifiċi aċċessati matul iż-żjarat tiegħek fuq il-websajts tagħna, l-attività ta’ riferiment, u liema emails jista’ jkun ftaħt);
 • Tagħrif dwar l-attività fil-ħwienet tagħna, bħal permezz ta' televiżjonijiet b'ċirkwit magħluq għal monitoraġġ tas-sigurtà jew ġeofencing biex jiġi identifikat it-traffiku fil-ħwienet tagħna; u
 • Informazzjoni dwar l-użu (bħan-numru u l-frekwenza tal-viżitaturi tal-websajts tagħna).

Nistgħu nassoċjaw din l-informazzjoni mal-kont Golden Athletic  tiegħek jekk għandek wieħed, l-apparat li tuża biex tikkonnettja mas-Servizzi tagħna, jew kontijiet tal-email jew tal-midja soċjali li tuża biex tidħol ma' Golden Athletic.

Għal aktar informazzjoni dwar kif nużaw il-cookies iċċekkja l-politika tagħna dwar il-cookies

Kif Aħna Nużaw l-Informazzjoni Tiegħek

 

Skond kif tuża s-Sit tagħna, l-interazzjonijiet tiegħek magħna, u l-permessi li tagħtina, l-għanijiet li għalihom nużaw id-dejta personali tiegħek jinkludu:

 

 • Biex twettaq l-ordni tiegħek u żżomm il-kont online tiegħek.
 • Biex timmaniġġja u tirrispondi għal kwalunkwe mistoqsija jew ilment lit-tim tagħna tas-servizz tal-konsumatur.
 • Biex tippersonalizza s-Sit għalik u nuruk kontenut naħsbu li se tkun l-aktar interessat fih, ibbażat fuq l-informazzjoni tal-kont tiegħek, l-istorja tax-xiri tiegħek u l-attività ta' browsing tiegħek.
 • Biex ittejjeb u żżomm is-Sit, u timmonitorja l-użu tiegħu.
 • Għar-riċerka tas-suq, e.g nistgħu nikkuntattjawk għal feedback dwar il-prodotti tagħna.
 • Biex nibagħtulek messaġġi ta' kummerċjalizzazzjoni u nuruk reklamar immirat, fejn ikollna l-kunsens tiegħek jew inkella nkunu permessi li nagħmlu dan.
 • Għal skopijiet ta' sigurtà, biex ninvestigaw frodi u fejn meħtieġ biex nipproteġu lilna nfusna u lil partijiet terzi.
 • Biex tikkonforma mal-obbligi legali u regolatorji tagħna.

Aħna niddependu fuq il-bażi legali li ġejja, taħt il-liġi tal-protezzjoni tad-dejta, biex nipproċessaw id-dejta personali tiegħek:

 • Minħabba li l-ipproċessar huwa meħtieġ biex jitwettaq kuntratt miegħek, jew jittieħdu passi qabel ma tidħol f'kuntratt miegħek (eż.g fejn tkun għamilt xirja magħna, aħna nużaw id-dejta personali tiegħek biex nipproċessaw il-ħlas u nwettqu l-ordni tiegħek).
 • Minħabba li ksibna l-kunsens tiegħek (eż.g fejn tikkuntattjana b'mistoqsija, fejn iżżid informazzjoni fakultattiva mal-profil tal-kont tiegħek, jew jekk tagħti l-kunsens tagħha li tirċievi kummerċjalizzazzjoni mingħandna).
 • Minħabba li huwa fl-interessi leġittimi tagħna bħala fornitur tal-kummerċ elettroniku li nżommu u nippromwovu s-servizzi tagħna. Aħna dejjem infittxu li nifhmu aktar dwar il-klijenti tagħna sabiex noffru l-aqwa prodotti u esperjenza tal-klijent. Aħna nużaw informazzjoni dwarek biex infasslu l-fehma tiegħek tas-Sit, biex nagħmluha aktar interessanti u rilevanti fir-rigward tal-prodotti u l-offerti li jidhru.

 

Min Jista' Għandu Aċċess għall-Informazzjoni Tiegħek

Fornituri ta' Servizzi ta' Partijiet Terzi: Nistgħu nużaw fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi li jaġixxu f'isem Golden Athletic biex inwettqu xi wħud mis-servizzi deskritti hawn fuq. Pereżempju, naqsmu ċerta informazzjoni ma’ fornituri ta’ servizzi li jassistu fl-ipproċessar ta’ karti ta’ kreditu u pagamenti, jospitaw, jimmaniġġjaw u jservu d-dejta tagħna, iqassmu emails, iwettqu riċerka u analiżi, jirreklamaw, analitiċi, jew jamministraw ċerti servizzi u karatteristiċi. Aħna wkoll nistgħu naqsmu informazzjoni dwarek mal-konsulenti professjonali tagħna, inklużi accountants, awdituri, avukati, assiguraturi u bankiera, jekk meħtieġ. Dawn il-fornituri tas-servizz jistgħu jinbidlu maż-żmien, iżda aħna dejjem se nużaw fornituri ta’ servizzi ta’ fiduċja li neħtieġu jieħdu miżuri ta’ sigurtà xierqa biex nipproteġu d-dejta personali tiegħek f’konformità mal-politiki tagħna. Aħna nħalluhom biss jipproċessaw id-dejta personali tiegħek għal skopijiet speċifikati u, kif xieraq, skont l-istruzzjonijiet tagħna u d-dispożizzjonijiet ta’ din il-Politika u l-liġi applikabbli.

Servizzi ta' Reklamar u Analitiċi Ipprovduti minn Oħrajn

Nistgħu nħallu lil oħrajn jipprovdu servizzi analitiċi u jservu reklami f'isimna madwar l-internet u f'applikazzjonijiet mobbli. Jistgħu jużaw cookies, web beacons, u teknoloġiji oħra biex jiġbru informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Servizzi u websajts u applikazzjonijiet oħra, inkluż l-indirizz IP tiegħek, l-ID tal-apparat, il-brawżer tal-web, l-informazzjoni dwar in-netwerk mobbli, il-paġni li jarahom, il-ħin imqatta’ fuq paġni jew apps, links għafast, u informazzjoni dwar il-konverżjoni. Din l-informazzjoni tista’ tintuża minn Golden Athletic u oħrajn biex, fost affarijiet oħra, janalizzaw u jsegwu d-dejta, jiddeterminaw il-popolarità tal-kontenut, iwasslu reklamar u kontenut immirat għall-interessi tiegħek fis-Servizzi tagħna u websajts oħra, u jifhmu aħjar l-attività tiegħek online. Għal aktar informazzjoni dwar reklami bbażati fuq l-interessi, jew biex tagħżel li ma tużax l-informazzjoni tal-ibbrawżjar tal-web tiegħek għal skopijiet ta’ reklamar ibbażat fuq l-interessi, jekk jogħġbok żur www.aboutads.info/choices. L-utenti Ewropej jistgħu jagħżlu li ma jirċievu reklamar immirat permezz tal- European Interactive Digital Advertising Alliance.

Nistgħu naħdmu wkoll ma' partijiet terzi biex inservu reklami lilek bħala parti minn kampanja apposta fuq pjattaformi ta' partijiet terzi (bħal Facebook jew Google). Bħala parti minn dawn il-kampanji ta’ reklami, aħna jew pjattaformi ta’ partijiet terzi nistgħu nikkonvertiw informazzjoni dwarek, bħall-indirizz tal-email tiegħek, f’valur uniku li jista’ jitqabbel ma’ kont tal-utent fuq dawn il-pjattaformi biex inkunu nistgħu nitgħallmu dwar l-interessi tiegħek u biex isservik reklamar li huwa personalizzat għall-interessi tiegħek. Innota li l-pjattaformi ta’ partijiet terzi jistgħu joffrulek għażliet dwar jekk tarax dawn it-tipi ta’ reklami personalizzati.

Id-Drittijiet u l-Għażliet Tiegħek

L-immaniġġjar jew id-diżattivazzjoni tal-kont tal-futbol Astra tiegħek

Tista' tirrevedi, taġġorna jew timmodifika l-informazzjoni tal-kont tiegħek, inkluż l-informazzjoni dwar il-profil, il-kuntatt, il-ħlas u t-tbaħħir, fi kwalunkwe ħin billi tidħol fil-kont tal-futbol astra tiegħek. Tista' wkoll tiddiżattiva l-kont tal-futbol Astra tiegħek billi tibgħat email Help@Fivamo.com.

Tneħħija mill-email marketing

Tista' tneħħi l-abbonament mill-emails promozzjonali tagħna fi kwalunkwe ħin billi ssegwi l-istruzzjonijiet inklużi f'dawk l-emails. Jekk tagħżel li ma tirċevix komunikazzjonijiet bħal dawn, innota li nistgħu nkomplu nibagħtulek emails mhux promozzjonali (bħal emails ta' konferma tal-ordni jew emails dwar bidliet fit-termini legali tagħna).

Restrizzjoni tal-cookies

Il-biċċa l-kbira tal-web browsers huma ssettjati biex jaċċettaw cookies b'mod awtomatiku. Normalment tista' tagħżel li tissettja l-browser tiegħek biex tneħħi jew tirrifjuta l-cookies tal-browser. Jekk jogħġbok innota li jekk tagħżel li tneħħi jew tirrifjuta l-cookies, dan jista' jaffettwa d-disponibbiltà u l-funzjonalità tal-websajts tagħna.

Tfal

Is-Servizzi tagħna mhumiex iddisinjati għat-tfal. Jekk għandek raġuni biex temmen li tifel ipprovdilna data personali, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

SIGURTÀ TA' L-INFORMAZZJONI

 

Aħna naħdmu ħafna biex inżommu d-dejta tiegħek sigura. Aħna nużaw taħlita ta’ kontrolli tekniċi, amministrattivi u fiżiċi biex inżommu s-sigurtà tad-dejta tiegħek. Dan jinkludi l-użu tas-Sigurtà tas-Saff tat-Trasport ("TLS") biex tikkriptaġġ ħafna mis-Servizzi tagħna. Madankollu, l-ebda metodu ta 'trażmissjoni jew ħażna ta' data ma huwa kompletament sigur. Jekk għandek tħassib relatat mas-sigurtà, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

 

Trasferimenti tad-Data u Protezzjoni tal-Privatezza

Astra football għandu kwartjieri ġenerali fl-Istati Uniti, u għandna operazzjonijiet u entitajiet fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra. Bħala tali, nistgħu nittrasferixxu d-dejta personali tiegħek għal, jew naħżnu jew naċċessawha f'ġurisdizzjonijiet li jistgħu ma jipprovdux livelli ekwivalenti ta' protezzjoni tad-dejta bħall-ġurisdizzjoni tad-dar tiegħek. Se nieħdu passi biex niżguraw li d-dejta personali tiegħek tirċievi livell adegwat ta’ protezzjoni fil-ġurisdizzjonijiet li fihom nipproċessawha.

Meta nittrasferixxu dejta personali mill-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit jew l-Isvizzera lejn l-Istati Uniti, nagħmlu dan b'dipendenza fuq mekkaniżmu ta' trasferiment ta' dejta approvat, bħall-Klawżoli Kuntrattwali Standard adottati mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna nikkonformaw ukoll mal-UE-U.S Private Shield Framework u l-Isvizzera - U.S Qafas tat-Tarka tal-Privatezza kif stabbilit mill-U.S Dipartiment tal-Kummerċ rigward il-ġbir, l-użu, u ż-żamma ta’ data personali trasferita mill-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera lejn l-Istati Uniti, rispettivament (kollettivament, il-“Prinċipji tal-Privacy Shield”).Astra football iċċertifikat lid-Dipartiment tal-Kummerċ li jaderixxi mal-Prinċipji tal-Privatezza Shield. Biex titgħallem aktar dwar il-programm Privacy Shield, u biex tara ċ-ċertifikazzjoni tagħna, jekk jogħġbok żur https://www.privacyshield.gov/.

F'konformità mal-Prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza, aħna impenjati li nsolvu l-ilmenti dwar l-ipproċessar tagħna tad-dejta personali tiegħek. Individwi tal-UE, tar-Renju Unit u Żvizzeri b'mistoqsijiet jew ilmenti dwar il-konformità tagħna mal-programm tal-Ħarsien tal-Privatezza għandhom l-ewwel jikkuntattjawna. Kompejna wkoll li nirreferu lmenti mhux solvuti dwar it-Tarka tal-Privatezza lil JAMS, fornitur ta' riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim li jinsab fl-Istati Uniti. Jekk ma tirċevix rikonoxximent f'waqtu tal-ilment tiegħek mingħandna, jew jekk ma indirizzajniex l-ilment tiegħek għas-sodisfazzjon tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja jew żur https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim għal aktar informazzjoni jew biex tressaq ilment. Is-servizzi ta' JAMS huma pprovduti mingħajr ebda spiża għalik.

Taħt ċerti kundizzjonijiet, tista' tkun tista' tinvoka arbitraġġ vinkolanti biex issolvi l-ilment tiegħek.Il-futbol ta' Astra huwa soġġett għas-setgħat investigattivi u ta' infurzar tal-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ.

Jekk naqsmu dejta personali trasferita lill-U.S taħt it-Tarka tal-Privatezza ma’ fornitur tas-servizz ta’ parti terza li tipproċessa tali data f’isimna, allura aħna nkunu responsabbli għall-ipproċessar ta’ dik il-parti terza bi ksur tal-Prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza, sakemm ma nkunux nistgħu nipprovaw li m’aħniex responsabbli għall-avveniment li jagħti. lok għall-ħsara.

Residenti Ewropej

Talbiet tas-Suġġett tad-Data

Jekk inti Resident Ewropew, għandek id-dritt li taċċessa dejta personali li nżommu dwarek u li titlob li d-dejta personali tiegħek tiġi kkoreġuta, aġġornata jew imħassra. Jista' jkollok ukoll id-dritt li toġġezzjona għal, jew titlob li nirrestrinġu, ċertu ipproċessar. Jekk tixtieq teżerċita xi wieħed minn dawn id-drittijiet, tista’ tissottometti talba hawn. Jekk għandek kont Golden Athletic , tista' wkoll tirrevedi, taġġorna, u tħassar ċerta dejta personali billi tidħol fil-kont tiegħek.

Bażi Legali għall-Ipproċessar

Jekk inti Resident Ewropew, aħna nipproċessaw id-dejta personali tiegħek meta:

 • Għandna bżonn nużaw id-dejta personali tiegħek biex inwettqu r-responsabbiltajiet tagħna taħt il-kuntratt tagħna miegħek (eż.g, tipproċessa ħlasijiet għal u tipprovdi l-Help@Fivamo.com prodotti li ordnajt).
 • Għandna interess leġittimu fl-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek. Pereżempju, nistgħu nipproċessaw id-dejta personali tiegħek għal attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tal-prestazzjoni, biex inwettqu analiżi tad-dejta u biex nipprovdu, niżguraw u ntejbu s-Servizzi tagħna.
 • Jeħtieġ li nagħmlu hekk biex inkunu konformi ma' obbligu legali li aħna suġġetti għalih.
 • Irridu nagħmlu dan biex nipproteġu l-interessi vitali tiegħek jew ta' oħrajn.
 • Għandna l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan, li tista' tirtira fi kwalunkwe ħin.

Talbiet tas-Suġġett tad-Data

Jekk inti Resident Ewropew, għandek id-dritt li taċċessa dejta personali li nżommu dwarek u li titlob li d-dejta personali tiegħek tiġi kkoreġuta, aġġornata jew imħassra. Jista' jkollok ukoll id-dritt li toġġezzjona għal, jew titlob li nirrestrinġu, ċertu ipproċessar. Jekk tixtieq teżerċita xi wieħed minn dawn id-drittijiet, tista’ tissottometti talba permezz ta’ email Help@Fivamo.com . Jekk għandek kont Golden Athletic , tista' wkoll tirrevedi, taġġorna, u tħassar ċerta dejta personali billi tidħol fil-kont tiegħek.

Mistoqsijiet jew Ilmenti

Jekk inti Resident Ewropew u għandek tħassib dwar kif nipproċessaw data personali li ma nkunux kapaċi nsolvu, għandek id-dritt li tressaq ilment mal-awtorità tal-privatezza tad-data fejn tgħix. Għad-dettalji ta' kuntatt tal-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Dejta lokali rilevanti tiegħek, jekk jogħġbok ara http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm jew, jekk inti residenti fl-Isvizzera, https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/.

Drittijiet tal-Privatezza tal-Kalifornja

L-Att dwar il-Privatezza tal-Konsumatur ta' Kalifornja jew "CCPA" (Cal. Ċivili. Kodiċi § 1798.100 et seq.) u l-liġi Shine the Light (Kal. Ċivili. Kodiċi § 1798.83) jagħtu lill-konsumaturi residenti f'Kalifornja ċerti drittijiet fir-rigward tad-dejta personali tagħhom. Jekk inti residenti ta' Kalifornja, din it-taqsima tapplika għalik.

Att dwar il-Privatezza tal-Konsumatur tal-Kalifornja

Is-CCPA teħtieġ li niżvelaw l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-ġbir, l-użu u l-iżvelar tagħna tad-dejta personali. Fit-12-il xahar preċedenti, aħna ġbarna l-kategoriji ta’ data personali li ġejjin: identifikaturi; informazzjoni kummerċjali; informazzjoni demografika (innota li xi informazzjoni demografika tista' titqies bħala karatteristiċi ta' klassifikazzjonijiet protetti taħt il-liġi statali jew federali); Internet jew attività ta' netwerk elettroniku; data ta' ġeolokalizzazzjoni; awdjo, elettroniku, viżwali, termali, jinxtamm, jew informazzjoni simili; inferenzi; u kategoriji oħra ta’ dejta personali li għandha x’taqsam ma’ jew li hija kapaċi b’mod raġonevoli li tkun assoċjata miegħek. Għal eżempji tal-punti preċiżi tad-dejta li niġbru, jekk jogħġbok ara “Informazzjoni li Niġbru” hawn fuq. Aħna niġbru data personali għall-iskopijiet kummerċjali jew kummerċjali deskritti fit-taqsima “Kif Nużaw l-Informazzjoni Tiegħek” hawn fuq. Fit-12-il xahar preċedenti, żvelajna l-kategoriji li ġejjin ta’ dejta personali għan-negozju lill-kategoriji ta’ riċevituri li ġejjin:

Kategorija tad-Dejta Personali

Kategoriji ta’ Riċevituri

Identifikaturi

Netwerks ta’ reklamar, imsieħba fis-suq, fornituri ta’ analiżi tad-dejta, pjattaforma ta’ riċerka tas-suq, proċessuri tal-ħlas, sħab ta’ twettiq, imsieħba ta’ appoġġ għall-klijenti, fornituri tas-servizzi tal-Internet, sistemi operattivi u pjattaformi, utenti oħra, sħab għall-prevenzjoni tal-frodi, fornituri ta’ servizzi cloud, manutenzjoni teknika u fornituri tas-sigurtà tas-sistema

Informazzjoni Kummerċjali

Fornituri ta' analitiċi tad-dejta, netwerks ta' reklamar, imsieħba fis-suq, pjattaforma ta' riċerka tas-suq, proċessuri tal-ħlas, sħab ta' twettiq, imsieħba għall-appoġġ tal-klijenti, u sħab għall-prevenzjoni tal-frodi, fornitur tas-servizz cloud

Karatteristiċi tal-Klassifikazzjonijiet Protetti taħt il-liġi statali jew federali, bħall-età

Netwerks ta' reklamar, imsieħba fis-suq, pjattaforma ta' riċerka tas-suq, utenti oħra, pjattaformi ta' feedback tal-klijenti

Internet jew attività oħra tan-netwerk elettroniku

Netwerks ta' reklamar, imsieħba fis-suq, fornituri ta' analiżi tad-dejta, fornituri tas-servizzi tal-Internet, sistemi operattivi u pjattaformi, fornituri ta' servizzi cloud, sħab għall-prevenzjoni tal-frodi, fornituri ta' manutenzjoni teknika u sigurtà tas-sistema

Dejta tal-ġeolokazzjoni

Netwerks ta' reklamar, imsieħba fis-suq, fornituri ta' analiżi tad-dejta, fornituri tas-servizzi tal-Internet, sistemi operattivi u pjattaformi

Tagħrif awdjo, elettroniku, viżwali, jew simili

Imsieħba ta 'appoġġ għall-klijenti, pjattaforma ta' riċerka tas-suq, imsieħba tas-sigurtà tal-faċilità

Inferenzi

Netwerks ta' reklamar, fornituri ta' analiżi tad-dejta, imsieħba għall-appoġġ tal-klijenti, sħab għall-prevenzjoni tal-frodi, fornituri ta' servizzi cloud

Golden Athletic ma tbigħx id-dejta personali tiegħek. Aħna nħallu lill-imsieħba tar-reklamar tagħna jiġbru ċerti identifikaturi tal-apparat u attività tan-netwerk elettroniku permezz tas-Servizzi tagħna biex juru reklami li huma mmirati għall-interessi tiegħek. Biex tagħżel li d-dejta personali tiegħek ma tintużax għal skopijiet ta’ reklamar immirat, jekk jogħġbok ara t-taqsima Servizzi ta’ Reklamar u Analiżi Forniti minn Oħrajn  hawn fuq.

Suġġett għal ċerti limitazzjonijiet, il-konsumaturi tal-Kalifornja għandhom id-dritt li (1) jitolbu li jkunu jafu aktar dwar il-biċċiet u l-kategoriji speċifiċi tad-dejta personali li niġbru, nużaw, u niżvelaw, (2) jitolbu t-tħassir tad-dejta personali tagħhom, u ( 3) tagħżel li ma tiħux kwalunkwe "bejgħ" tad-dejta personali tiegħek li tista' tkun qed isseħħ, u (4) ma tiġix diskriminata għall-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet. Tista' tagħmel talba biex tkun taf aktar dwar jew tħassar id-dejta personali tiegħek billi tibgħat email Help@Fivamo.com. Barra minn hekk, it-talbiet għall-aċċess jistgħu jsiru billi ċċempel +1 989 838 0231. Aħna nivverifikaw it-talba tiegħek billi nikkuntattjawk wara li nirċievu t-talba tiegħek biex nivverifikaw l-identità tiegħek. Jekk jogħġbok innota li nistgħu nżommu ċerta informazzjoni kif meħtieġ jew permess mil-liġi applikabbli. Jekk titlob li tħassar id-dejta personali tiegħek, ċerti prodotti u servizzi tagħna jistgħu ma jibqgħux disponibbli għalik.

Jekk nirċievu t-talba tiegħek minn aġent awtorizzat, nistgħu nitolbu evidenza li inti ipprovdejt lil tali aġent b'prokura jew li l-aġent inkella għandu awtorità valida bil-miktub biex jissottometti talbiet biex jeżerċita d-drittijiet f'ismek.

Noffru diversi inċentivi finanzjarji. Pereżempju, nistgħu nipprovdu skontijiet jew benefiċċji oħra lill-klijenti li jiffirmaw biex jirċievu l-emails tal-marketing tagħna. Meta tipparteċipa f'inċentiv finanzjarju, aħna niġbru dejta personali mingħandek, bħal identifikaturi bħal ismek u l-indirizz elettroniku. Tista' tagħżel inċentiv finanzjarju billi ssegwi l-istruzzjonijiet ta' reġistrazzjoni, u għandek il-ħila li ma tagħmilx l-inċentiv billi tikkuntattjana. F'xi każijiet, nistgħu nipprovdu termini u kundizzjonijiet addizzjonali għal inċentiv finanzjarju, li aħna nipprovdulek meta tiffirma. Il-valur tad-dejta personali tiegħek huwa raġonevolment relatat mal-valur tal-offerta jew tal-iskont ippreżentat lilek.

Jiddi d-Dawl

Il-liġi tal-Kalifornja tippermetti lir-residenti tal-Kalifornja li jitolbu ċerti dettalji dwar kif l-informazzjoni tagħhom tiġi kondiviża ma' partijiet terzi għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta jew li jagħżlu li ma jaqsmux bħal dan. Aħna ma naqsmux id-dejta personali tiegħek ma' partijiet terzi għall-finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta tagħhom stess.

Links għal Websajts Oħra u Kontenut ta' Partijiet Terzi

Nistgħu nipprovdu links għal websajts, servizzi, plug-ins u applikazzjonijiet ta' partijiet terzi, bħal Facebook u Google, li mhumiex operati jew ikkontrollati minn Golden Athletic. Din il-Politika ta’ Privatezza ma tapplikax għal servizzi ta’ partijiet terzi bħal dawn, u ma nistgħux nieħdu responsabbiltà għall-kontenut, politiki ta’ privatezza, jew prattiki ta’ servizzi ta’ partijiet terzi. Inħeġġuk tirrevedi l-politiki tal-privatezza ta' kwalunkwe servizz ta' partijiet terzi qabel ma tipprovdi xi informazzjoni lil jew permezz tagħhom.

Is-Servizzi jistgħu joffru karatteristiċi ta' qsim soċjali u għodod integrati oħra (bħall-buttuna "Like" jew "Share" ta' Facebook jew il-buttuna "Tweet" ta' Twitter) li jippermettulek taqsam l-azzjonijiet li tieħu fuq is-Servizzi tagħna ma' midja oħra. L-użu tiegħek ta' dawn il-karatteristiċi jippermetti l-kondiviżjoni tal-informazzjoni mal-ħbieb tiegħek jew mal-pubbliku, skont is-settings li tistabbilixxi mal-entità li tipprovdi l-karatteristika tal-qsim soċjali. Għal aktar informazzjoni dwar l-iskop u l-ambitu tal-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta b’rabta mal-karatteristiċi tal-kondiviżjoni soċjali, jekk jogħġbok żur il-politiki tal-privatezza tal-entitajiet li jipprovdu dawn il-karatteristiċi.

Żamma tad-Data

Il-perjodi taż-żamma tagħna għad-dejta personali huma bbażati fuq il-ħtiġijiet tan-negozju u r-rekwiżiti legali. Aħna nżommu d-dejta personali sakemm ikun meħtieġ għall-iskop(ijiet) tal-ipproċessar li għalihom inġabret id-dejta, u kwalunkwe skop ieħor permissibbli relatat. Pereżempju, nistgħu nżommu ċerti dettalji tat-tranżazzjoni u korrispondenza sakemm il-limitu ta’ żmien għal pretensjonijiet li jirriżultaw mit-tranżazzjoni jkun skada. Meta m'għadniex bżonn nużaw id-dejta personali tiegħek, din titneħħa mis-sistemi u r-rekords tagħna jew tiġi anonimizzata sabiex ma tkunx tista' tibqa' tiġi identifikata minnha.

Tibdil fil-Politika ta’ Privatezza Tagħna

Nistgħu nibdlu din il-Politika ta' Privatezza minn żmien għal żmien. Jekk nagħmlu hekk, inpoġġu l-politika aġġornata fuq is-siti tagħna u nindikaw meta l-Politika ta’ Privatezza ġiet riveduta l-aħħar. Jekk nagħmlu xi tibdil materjali, aħna nipprovdulek avviż addizzjonali. Għandek tirrevedi perjodikament il-Politika ta' Privatezza attwali tagħna biex tibqa' infurmat dwar il-prattiki tad-dejta personali tagħna.

Kuntatt Golden Athletic.

Jekk għandek mistoqsijiet dwar din il-politika, jew teħtieġ għajnuna biex teżerċita d-drittijiet tal-privatezza tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Uffiċjal tagħna għall-Protezzjoni tad-Data fuq data-protection-Help@Fivamo.com

Golden Athletic